persoonlijke ontwikkeling

VZW Equisense in Heuvelland - Zuidwest Vlaanderen

Werkveld: Koenraadst. 7- Dranouter en de Kemmelberg

Maatschappelijke zetel: Rodeberg 32 - Westouter

Verantwoordelijke VZW: Serge Devriendt

Mail ons: info@equisense.be

Telefoon:057 42 30 07 - gsm 0475 277 668

Erkenningsnummer: WVL20160264

Ondernemersnummer: BE 0833 511 595

Rijksregisternummer: 1954404-49

Bankrekeningnummer: KBC BE 86 7380 3238 1450