De Kans

 

 

Een  nieuw project van vzw Equisense,

 

' Den bak ', het kan iedereen overkomen. Er is dringend een  alternatief nodig voor  onze huidige Belgische gevangenissen!  De kerntaak van een gevangenis is de  gevangene individueel  en veilig voorbereiden op een succesvolle terugkeer in de  maatschappij. Zonder herval of recidive dus. De negatieve  effecten zijn gekend; de  nood aan een oplossing dringt zich  op. Die oplossing komt in de vorm  van Detentiehuizen. Vzw  De Huizen, Liga voor Mensenrechten, UIT-stap en anderen hadden redenen genoeg om werkbare alternatieven te zoeken. Daarom biedt Equisense dagbesteding aan in de vorm  van vrijwilligerswerk. Via het werk met paarden (ex)gedetineerden professioneel ondersteunen in de laatste fase van hun straf. Zij die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen helpen om een deel van hun ​zelfvertrouwen te  herwinnen en via de paarden een brug te slaan naar de wereld die buiten de gevangenis op hen wacht.

   Informatie enkel op aanvraag: equisense.vzw@gmail.com